Услуги

Изработва електрически табла по схема на клиента. Освен това предлага и консултация за проектирането на електрическите табла, всякакъв тип без ограничение спрямо предназначението и функционалността на обекта.

Произведените от фирмата продукти са предназначени за:

  • Жилищни разпределителни табла
  • промишлени обекти
  • текстилната и минната промишленост
  • машиностроенето
  • енергетиката
  • черната и цветната металургия

Оферта се изработва след предоставяне на техническа схема от клиента.